Περί έγκρισης Πρακτικού IΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 201110 του έργου με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης της οδού Ελ. Βενιζέλου παραλίας Αυλίδας».

ΑΔΑ: 93Υ5ΩΗΑ-ΤΓΞ
Ημ. Απόφ.: 29/09/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/93Υ5ΩΗΑ-ΤΓΞ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP