Περί έγκρισης πρακτικού καθορισμού τιμής μονάδας προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης

ΑΔΑ: ΩΜΧΔΩΗΑ-ΘΥΩ
Ημ. Απόφ.: 18/05/2023
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP