Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Δ.Ε. Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ

ΑΔΑ: 6Υ27ΩΗΑ-ΖΩ4
Ημ. Απόφ.: 03/09/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/6Υ27ΩΗΑ-ΖΩ4"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP