Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ‘’Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’’ (Κ.Α. Εσόδου 1322,0021)

ΑΔΑ: Ψ0ΕΖΩΗΑ-ΧΞΒ
Ημ. Απόφ.: 25/05/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ0ΕΖΩΗΑ-ΧΞΒ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP