Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ -ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΔΑ: ΨΠΞΣΩΗΑ-Β9Μ
Ημ. Απόφ.: 03/09/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΠΞΣΩΗΑ-Β9Μ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP