Περί έγκρισης Σχεδίου Αντιμετώπισης εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων, με την κωδική ονομασία “ΔΑΡΔΑΝΟΣ”, σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

ΑΔΑ: 6ΤΙΖΩΗΑ-6ΕΞ
Ημ. Απόφ.: 15/10/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΤΙΖΩΗΑ-6ΕΞ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP