Περί έγκρισης Σχεδίου Αντιμετώπισης εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας εκδήλωσης σεισμών, με την κωδική ονομασία “ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ”, σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

ΑΔΑ: 6ΘΩ0ΩΗΑ-ΥΡ7
Ημ. Απόφ.: 15/10/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΘΩ0ΩΗΑ-ΥΡ7"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP