Περί έγκρισης Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ»

ΑΔΑ: 6ΣΚΗΩΗΑ-8ΒΚ
Ημ. Απόφ.: 25/06/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΣΚΗΩΗΑ-8ΒΚ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP