Περί έγκρισης Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΟΔΩΝ Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (ΠΡΩΗΝ Λ. ΑΘΗΝΩΝ)» (ΣΑΕΠ 066), εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

ΑΔΑ: 7277ΩΗΑ-Β68
Ημ. Απόφ.: 16/05/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP