Περί έγκρισης Ταμιακού απολογισμού Δήμου Χαλκιδέων, οικον. έτους 2017

ΑΔΑ: 6ΩΛΤΩΗΑ-ΩΥΞ
Ημ. Απόφ.: 30/11/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP