Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ” για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, προϋπολογισμού 149.560,74 ευρώ με Φ.Π.Α. και καθορισμού των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

ΑΔΑ: 9Ο9ΣΩΗΑ-43Δ
Ημ. Απόφ.: 22/06/2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/9Ο9ΣΩΗΑ-43Δ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP