Περί έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: ΨΒΧ6ΩΗΑ-ΠΔ0
Ημ. Απόφ.: 04/09/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΒΧ6ΩΗΑ-ΠΔ0"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP