Περί έγκρισης της υπ. αρ. 107/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του ΔΟΑΠΠΕΧ

ΑΔΑ: 722ΚΩΗΑ-ΛΡΣ
Ημ. Απόφ.: 11/08/2017
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP