Περί έγκρισης της υπ.αρ. 22/22 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων που αφορά παραχώρηση αίθουσας του Γυμνασίου Βασιλικού

ΑΔΑ: ΨΚ9ΖΩΗΑ-ΓΜΚ
Ημ. Απόφ.: 18/04/2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΚ9ΖΩΗΑ-ΓΜΚ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP