Περί έγκρισης της υπ. αρ. 28/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά απολογισμό εσόδων εξόδων για το B΄ τρίμηνο οικ. έτους 2019 του ΔΟΠΠΑΧ

ΑΔΑ: 6ΔΕΩΩΗΑ-ΨΞΗ
Ημ. Απόφ.: 08/10/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΔΕΩΩΗΑ-ΨΞΗ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP