Περί έγκρισης της υπ. αρ. 31/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του ΔΟΑΠΠΕΧ

ΑΔΑ: 6ΙΓΜΩΗΑ-9Ξ7
Ημ. Απόφ.: 07/06/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΙΓΜΩΗΑ-9Ξ7"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP