Περί έγκρισης της υπ. αρ. 33/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του ΔΟΠΠΑΧ

ΑΔΑ: 6Φ4ΖΩΗΑ-9ΞΟ
Ημ. Απόφ.: 08/10/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6Φ4ΖΩΗΑ-9ΞΟ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP