Περί έγκρισης της υπ.αρ. 64/2018 απόφασης της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αρτάκης που αφορά την παράτασης μισθωτηρίου συμφωνητικού (HQF) στην Κακιά Λάσπη Νέας Αρτάκης ιδιοκτησίας Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: ΩΓΛ8ΩΗΑ-ΝΟΕ
Ημ. Απόφ.: 31/01/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP