Περί έγκρισης της υπ.αρ. 64/2018 απόφασης της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αρτάκης που αφορά την παράτασης μισθωτηρίου συμφωνητικού (HQF) στην Κακιά Λάσπη Νέας Αρτάκης ιδιοκτησίας Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: ΩΓΛ8ΩΗΑ-ΝΟΕ
Ημ. Απόφ.: 31/01/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΓΛ8ΩΗΑ-ΝΟΕ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP