Περί έγκρισης της υπ. αρ. 77/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά την κατάρτιση προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης οικ. έτους 2018 του ΔΟΠΠΑΧ

ΑΔΑ: 6ΙΙ4ΩΗΑ-Ι9Δ
Ημ. Απόφ.: 06/12/2017
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP