Περί έγκρισης της υπ. αρ. 94/2019 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας περί Κανονισμού Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας

ΑΔΑ: 6ΙΞΥΩΗΑ-Ο3Τ
Ημ. Απόφ.: 07/05/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΙΞΥΩΗΑ-Ο3Τ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP