Περί έγκρισης της παραμονής του Δήμου Χαλκιδέων στον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. των ΟΤΑ (ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 245 του ν. 4555/2018

ΑΔΑ: ΩΓΞΞΩΗΑ-Θ3Ζ
Ημ. Απόφ.: 10/08/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP