«Περί εκλογής μελών Οικονομικής Επιτροπής για την Δημοτική περίοδο 1η Σεπτεμβρίου 2019- 6η Νοεμβρίου 2021»

ΑΔΑ: 67ΣΧΩΗΑ-ΤΕ4
Ημ. Απόφ.: 03/09/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/67ΣΧΩΗΑ-ΤΕ4"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP