«Περί εκλογής του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου για την Δημοτική περίοδο 1η Σεπτεμβρίου 2019- 6η Νοεμβρίου 2021»

ΑΔΑ: 7ΝΔ2ΩΗΑ-ΘΟ3
Ημ. Απόφ.: 03/09/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΝΔ2ΩΗΑ-ΘΟ3"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP