Περί εκπόνησης της «Μελέτης πράξης εφαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήματα της συνοικίας Η Χαλκίδας»

ΑΔΑ: 63ΧΞΩΗΑ-Β9Α
Ημ. Απόφ.: 08/09/2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/63ΧΞΩΗΑ-Β9Α"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP