Περί επικαιροποίησης κυκλοφοριακής ρύθμισης στο Λευκαντί Βασιλικού Δ.Ε. Ληλαντίων

ΑΔΑ: 9ΒΒΥΩΗΑ-Ρ3Κ
Ημ. Απόφ.: 28/06/2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΒΒΥΩΗΑ-Ρ3Κ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP