Περί επικαιροποίησης της υπ. αρ. 313/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «περί σύμφωνης γνώμης για τη χορήγηση άδειας ανασκαφής για εύρεση θησαυρού» (υπ. αρ. 28/2019 απόφαση Δ.Ε. Ν. Αρτάκης)

ΑΔΑ: 6ΠΛΓΩΗΑ-6ΣΓ
Ημ. Απόφ.: 19/12/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΠΛΓΩΗΑ-6ΣΓ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP