Περί επικαιροποίησης των υπ΄αριθμ. 32/2015 και 159/2022 αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την έγκριση δρομολογίων των αστικών συγκοινωνιών για τη μεταφορά των μαθητών στο Δήμο Χαλκιδέων

ΑΔΑ: ΨΡΓΩΩΗΑ-0Ξ5
Ημ. Απόφ.: 26/09/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΡΓΩΩΗΑ-0Ξ5"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP