Περί επικαιροποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (υπ. αρ. 5/2019 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής)

ΑΔΑ: Ψ08ΛΩΗΑ-ΙΔΓ
Ημ. Απόφ.: 04/02/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ08ΛΩΗΑ-ΙΔΓ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP