Περί γνωμοδότησης έγκρισης διαμόρφωσης κλάδου εξόδου οχημάτων προς την οδό Αρεθούσης

ΑΔΑ: ΨΟΡΑΩΗΑ-4Ξ9
Ημ. Απόφ.: 11/05/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΟΡΑΩΗΑ-4Ξ9"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP