Περί γνωμοδότησης για έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ)”ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε” στη θέση “Βλαχοθανασάκη” στην Κοινότητα Βαθέος Δ.Ε. Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων Π.Ε. Ευβοίας

ΑΔΑ: ΨΒ68ΩΗΑ-927
Ημ. Απόφ.: 27/10/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΒ68ΩΗΑ-927"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP