Περί γνωμοδότησης για την έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) «CENTRAL FARMS IKE» στη θέση «Ρέμα Βαθύ ή Πέλκο», Κ. Βαθέoς της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων Ν. Ευβοίας (αρ. απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 122/20)

ΑΔΑ: 6ΛΧΖΩΗΑ-Χ4Σ
Ημ. Απόφ.: 19/06/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΛΧΖΩΗΑ-Χ4Σ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP