Περί γνωμοδότησης του σχεδίου καθορισμού τιμολογιακής πολιτικής και τεχνικού προγράμματος του Φο. Σ.Δ.Α

ΑΔΑ: Ψ9ΕΡΩΗΑ-Α2Η
Ημ. Απόφ.: 31/07/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ9ΕΡΩΗΑ-Α2Η"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP