Περί υποχρεωτικής αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Χαλκιδέων έτους 2023 (υπ.αρ. 142/23 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΑΔΑ: 9Φ9ΞΩΗΑ-8Φ1
Ημ. Απόφ.: 24/05/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/9Φ9ΞΩΗΑ-8Φ1"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP