Περί κατάρτισης σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)

ΑΔΑ: 6Ι30ΩΗΑ-Ε4Λ
Ημ. Απόφ.: 22/06/2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ι30ΩΗΑ-Ε4Λ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP