Περί καθορισμού κωδικών Προϋπολογισμού έτους 2024, ως Δεκτικών έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής

ΑΔΑ: 66Ζ0ΩΗΑ-0ΟΗ
Ημ. Απόφ.: 02/02/2024
https://diavgeia.gov.gr/doc/66Ζ0ΩΗΑ-0ΟΗ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP