Περί καθορισμού κωδικών προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019, ως δεκτικών έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής

ΑΔΑ: 680ΚΩΗΑ-Θ3Ω
Ημ. Απόφ.: 10/10/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/680ΚΩΗΑ-Θ3Ω"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP