Περί καθορισμού τέλους χρήσης επιπλέον κοινοχρήστων χώρων από περίπτερα. (υπ. αρ. 38/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΑΔΑ: 6ΧΓ0ΩΗΑ-9ΘΒ
Ημ. Απόφ.: 12/03/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΧΓ0ΩΗΑ-9ΘΒ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP