Περί Καθορισμού τιμής μονάδας προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης στη Συνοικία Ε

ΑΔΑ: ΨΨ76ΩΗΑ-1ΑΙ
Ημ. Απόφ.: 06/06/2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΨ76ΩΗΑ-1ΑΙ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP