Περί κοπής πεύκου στο 19ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

ΑΔΑ: 6ΠΨΠΩΗΑ-Β9Ω
Ημ. Απόφ.: 27/12/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΠΨΠΩΗΑ-Β9Ω"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP