Περί λήψης μέτρων για τις επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους προς αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID19

ΑΔΑ: ΨΙ81ΩΗΑ-Σ7Ρ
Ημ. Απόφ.: 28/04/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΙ81ΩΗΑ-Σ7Ρ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP