Περί μεταφοράς της Λαϊκής αγοράς της Τετάρτης

ΑΔΑ: Ψ6ΦΡΩΗΑ-ΖΧΠ
Ημ. Απόφ.: 22/06/2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ6ΦΡΩΗΑ-ΖΧΠ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP