Περί Μεταφοράς των Ενταγμένων Πράξεων/Έργων/Υποέργων του Δήμου Χαλκιδέων, από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

ΑΔΑ: 9407ΩΗΑ-ΕΑΔ
Ημ. Απόφ.: 15/09/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/9407ΩΗΑ-ΕΑΔ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP