Περί μετεγκατάστασης Λαϊκής Αγοράς της Ενότητας Νέας Αρτάκης λόγω παρέλευσης του προγραμματισμένου χρόνου λειτουργίας της (υπ. αρ. 142/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 6ΜΨ3ΩΗΑ-4Γ4
Ημ. Απόφ.: 05/08/2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΜΨ3ΩΗΑ-4Γ4"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP