Περί μετεγκατάστασης Λαϊκής Αγοράς της Ενότητας Νέας Αρτάκης λόγω παρέλευσης του προγραμματισμένου χρόνου λειτουργίας της

ΑΔΑ: 65ΨΧΩΗΑ-ΗΚΠ
Ημ. Απόφ.: 13/07/2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/65ΨΧΩΗΑ-ΗΚΠ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP