Περί ορισμού αναπληρωματικών μελών- συμπλήρωσης της υπ. αρ. 159/21 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκιδέων»

ΑΔΑ: ΩΧΜΛΩΗΑ-Θ3Θ
Ημ. Απόφ.: 11/11/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΧΜΛΩΗΑ-Θ3Θ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP