Περί ορισμού Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκιδέων»

ΑΔΑ: Ψ7ΘΠΩΗΑ-ΤΙΔ
Ημ. Απόφ.: 12/01/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ7ΘΠΩΗΑ-ΤΙΔ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP