Περί ορισμού δύο (2) Δημοτικών συμβούλων και ενός (1) φορολογούμενου δημότη για την Συμβιβαστική Επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών

ΑΔΑ: 656ΠΩΗΑ-ΖΧ7
Ημ. Απόφ.: 17/10/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/656ΠΩΗΑ-ΖΧ7"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP