Περί ορισμού εκπροσώπου για την συγκρότηση επιτροπής για θέματα ανέλκυσης απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων

ΑΔΑ: ΨΞΟΠΩΗΑ-Λ21
Ημ. Απόφ.: 11/01/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΞΟΠΩΗΑ-Λ21"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP