Περί ορισμού εκπροσώπου για την συγκρότηση Επιτροπής για θέματα που αφορούν την ανέλκυση, απομάκρυνση ή εξουδετέρωση ναυαγίων ή πλοίων

ΑΔΑ: 6Δ4ΜΩΗΑ-ΑΛ0
Ημ. Απόφ.: 27/01/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/6Δ4ΜΩΗΑ-ΑΛ0"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP