Περί ορισμού εκπροσώπου με αναπληρωτή στο Συμβούλιο Χρηστών Λιμένα

ΑΔΑ: Ω5Χ3ΩΗΑ-Τ12
Ημ. Απόφ.: 18/10/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω5Χ3ΩΗΑ-Τ12"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP